Demonstrátori pályázat 2021/2022 tavasz

Pályázati felhívás

Az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke minden tanév őszi és tavaszi félévére, demonstrátori tevékenység betöltésére.

A beadás határideje a tavaszi félévben: 2022. február 3. 12h

A beadás helye: elektronikusan a menczel.gabriella@btk.elte.hu címen.

A demonstrátori státusz feltételei:

 • a jelölt az ELTE BTK spanyol szakos hallgatója
 • a jelölt spanyol tanári vagy filológiai mesterszakos, vagy harmadéves a BAképzésben, illetve az osztatlan tanárképzésben
 • megbízható, kiegyensúlyozott, együttműködő személyiség.

A demonstrátori megbízás egy félévre szól (őszi félévben szeptembertől január 31-ig; tavaszi félévben pedig februártól június 30-ig). A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon. A demonstrátor a félév elején kinevezést, a végén pedig tanúsítványt kap az elvégzett munkáról demonstrátori tevékenységének igazolásaként.

A demonstrátor általános feladatai:

 • részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban
 • felügyelet a tanszéki könyvtárban
 • közreműködés a tanszéki oktatók és hallgatók közti kapcsolattartásban, bejövő külföldi hallgatók tájékoztatása, mentorálása
 • oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl. konferenciaszervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, stb.)
 • az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való részvétel (pl. aktív Tudományos Diákköri tevékenység)
 • részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, kiosztandó anyagok sokszorosításában, digitalizálásában, saját témájában előadás tartása, tanszéki hallgatók nyelvi fejlesztése, stb.)
 • a tanszéki HELP-szakmentor munkájának támogatása kortárs szakmentorként
 • a pályázati időszak végén írásos beszámoló készítése a féléves munkáról.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető, illetve a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg, amelyet a kinevezés részeként írásban rögzítenek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló tanulmányi eredmény
 • magas szintű spanyoltudás
 • tudományos tevékenység, részvétel a Hispanisztika TDK munkájában
 • a tanszéki közéletben való aktív részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

 • szakmai önéletrajz
 • spanyol nyelvű motivációs levél (max. 1 oldal).

Budapest, 2022. január 17.

2022.01.18.