Demonstrátori pályázat 2023/2024 ősz

2023.08.17.
Demonstrátori pályázat 2023/2024 ősz

Pályázati felhívás

Az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke minden tanév őszi és tavaszi félévére, demonstrátori tevékenység betöltésére.

A beadás határideje a 2023/2024 őszi félévben: 2023. szeptember 6. (szerda) 16h.

A beadás helye: elektronikusan a menczel.gabriella@btk.elte.hu címen.

A demonstrátori státusz feltételei:

 • a jelölt az ELTE BTK spanyol szakos hallgatója;
 • a jelölt spanyol tanári vagy filológiai mesterszakos, vagy harmadéves a BA-képzésben, illetve az osztatlan tanárképzésben;
 • megbízható, kiegyensúlyozott, együttműködő személyiség.

A demonstrátori megbízás egy félévre szól (őszi félévben szeptembertől január 31-ig; tavaszi félévben pedig februártól június 30-ig). A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon. A demonstrátor a félév elején kinevezést, a végén pedig tanúsítványt kap az elvégzett munkáról demonstrátori tevékenységének igazolásaként.

A demonstrátor általános feladatai:

 • részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban;
 • felügyelet a tanszéki könyvtárban;
 • közreműködés a tanszéki oktatók és hallgatók közti kapcsolattartásban, bejövő külföldi hallgatók tájékoztatása, mentorálása;
 • oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl. konferenciaszervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása stb.);
 • az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való részvétel (pl. aktív Tudományos Diákköri tevékenység);
 • részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, kiosztandó anyagok sokszorosításában, digitalizálásában, saját témájában előadás tartása, tanszéki hallgatók nyelvi fejlesztése stb.);
 • a tanszéki HELP-szakmentor munkájának támogatása kortárs szakmentorként;
 • a pályázati időszak végén írásos beszámoló készítése a féléves munkáról.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető, illetve a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg, amelyet a kinevezés részeként írásban rögzítenek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló tanulmányi eredmény;
 • magas szintű spanyoltudás;
 • tudományos tevékenység, részvétel a Hispanisztika TDK munkájában;
 • a tanszéki közéletben való aktív részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

 • szakmai önéletrajz;
 • spanyol nyelvű motivációs levél (max. 1 oldal).

Budapest, 2023. augusztus 15.

 

Cím Fájlnév Létrehozva Méret
Cím Fájlnév Létrehozva Méret
Pályázati felhívás - 2024 tavasz Pályázati felhívás_demonstrátor_sp_2024tavasz.pdf 2024.02.06. 98.24 KB