Demonstrátori pályázat (2024 tavasz)

Határidő: 2024. február 16. 14h

2024.02.06.
Demonstrátori pályázat (2024 tavasz)

Pályázati felhívás

Az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke minden tanév őszi és tavaszi félévére, demonstrátori tevékenység betöltésére.

A beadás határideje a tavaszi félévben: 2024. február 16. 14h

A beadás helye: elektronikusan a menczel.gabriella@btk.elte.hu címen.

A demonstrátori státusz feltételei:

• a jelölt az ELTE BTK spanyol szakos hallgatója

• a jelölt spanyol tanári vagy filológiai mesterszakos, vagy harmadéves a BA-képzésben, illetve az osztatlan tanárképzésben

• megbízható, kiegyensúlyozott, együttműködő személyiség

A demonstrátori megbízás egy félévre szól (őszi félévben szeptembertől január 31-ig; tavaszi félévben pedig februártól június 30-ig). A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon. A demonstrátor a félév elején kinevezést, a végén pedig tanúsítványt kap az elvégzett munkáról demonstrátori tevékenységének igazolásaként.

A demonstrátor általános feladatai:

• részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban

• felügyelet a tanszéki könyvtárban

• közreműködés a tanszéki oktatók és hallgatók közti kapcsolattartásban, bejövő külföldi hallgatók tájékoztatása, mentorálása

• oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl. konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása stb.)

• az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való részvétel (pl. aktív Tudományos Diákköri tevékenység)

• részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, kiosztandó anyagok sokszorosításában, digitalizálásában, saját témájában előadás tartása, tanszéki hallgatók nyelvi fejlesztése stb.)

• a tanszéki HELP-szakmentor munkájának támogatása kortárs szakmentorként

• a pályázati időszak végén írásos beszámoló készítése a féléves munkáról

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető, illetve a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg, amelyet a kinevezés részeként írásban rögzítenek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• kiváló tanulmányi eredmény

• magas szintű spanyoltudás

• tudományos tevékenység, részvétel a Hispanisztika TDK munkájában

• a tanszéki közéletben való aktív részvétel

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

• szakmai önéletrajz

• spanyol nyelvű motivációs levél (max. 1 oldal)

Budapest, 2024. február 6.

Cím Fájlnév Létrehozva Méret
Cím Fájlnév Létrehozva Méret
Pályázati felhívás - 2024 tavasz Pályázati felhívás_demonstrátor_sp_2024tavasz.pdf 2024.02.06. 98.24 KB