Erasmus+ 2024-2025 – pályázati tájékoztató spanyol szakos hallgatóknak

2024.01.11.
Erasmus+ 2024-2025 – pályázati tájékoztató spanyol szakos hallgatóknak

Kedves Hallgatók!

Idén a megszokottnál korábban, 2024. január 29-én jelenik meg a 2024/2025-ös Erasmus+ (Európán belüli) főpályázati kiírás, így a pályázatot is hamarabb, február 26-áig kell majd benyújtani.

Lesznek kari szintű tájékoztatók is, de annak érdekében, hogy a pályázni szándékozók a szakmai részletekről is minél többet megtudjanak,

január 26-án 10:00 és 11:30 között online tájékoztatót

tartok a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatói számára.

Az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk1OTQ3NWYtNThmMS00NWFlLTk2N2QtMTc0MWQwZDZkZDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2233d8fe82-44cb-4018-9fe7-1b56bae58ad4%22%7d

Fontos, hogy minél több érintett vegyen részt!

BPP