Erasmus+ tájékoztató a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatóinak

2023.01.18.
Erasmus+ tájékoztató a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatóinak

Kedves Hallgatók!

2023. január 27-én (péntek) 10:00 órától online tájékoztatót tartok a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatói számára a 2023/2024-es Erasmus+ pályázati időszakról (főpályázat, pótpályázat, szakmai gyakorlat).

Az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc4NTM3NDgtNGE4Yi00Mjc0LThhZWItYzEyN2FkMTI2M2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2233d8fe82-44cb-4018-9fe7-1b56bae58ad4%22%7d

Fontos, hogy minél több érdeklődő vegyen részt az eseményen!

Balázs-Piri P.