Horváth Emőke (KRE): Támogatás és üzlet? A magyar-chilei kapcsolatok a hidegháború idején

2023. november 23. csütörtök 17:30, Múzeum krt. 4/C épület 278-as terem

2023.11.14.
Horváth Emőke (KRE): Támogatás és üzlet? A magyar-chilei kapcsolatok a hidegháború idején

A hidegháború korai szakaszában Magyarország a távoli térségekben zajló dekolonizáció eredményeként létrejövő független államoktól nyert segítséget a második világháborút és az 1956 -os forradalmat követő politikai elszigeteltségből történő kilépéshez. Ezen állítás alátámasztására elegendő megemlíteni, hogy például 1959 és 1962 között Magyarország tizenhét országgal lépett diplomáciai kapcsolatra és ezek közül egy kivételével mindegyik az úgynevezett fejlődő országok közül került ki.  Ezért teljesen indokolt kutatói törekvés Magyarország és – korabeli szóhasználattal – a harmadik világ külkapcsolatát alaposabb elemzés tárgyává tenni.

Az előadás a hidegháború időszakában kibontakozó magyar-chilei kapcsolatok kutatásának kérdéseire fókuszál. Igyekszik bemutatni a rendelkezésre álló forrásokat, a kutatás során felmerülő alapvető kérdéseket. Természetesen érinti a kapcsolatok újrakezdésének szándékát a második világháborút követően, illetve a kapcsolatok létrejöttét az 1960-as évek közepén. Röviden kitekint az Allende-kormánnyal kialakított viszonyra, továbbá a Pinochet-féle puccs utáni helyzetre. Felveti a magyar fél viszonyulásának kérdését is: mennyiben tett eleget Magyarország a nemzetközi szolidaritás jegyében a Chilének nyújtandó támogatásnak és mennyiben próbált meg üzleti haszonra is törekedni a kétoldalú kapcsolatok építésében. Az előadás többek között az alábbi kérdésekre keresi a választ: Beszélhetünk-e önálló magyar külpolitikai szempontokról és cselekvési térről Latin-Amerika tekintetében? Mennyiben mutat hasonlóságot és egyedi jegyeket a szovjet érdekszféra országaihoz képest Magyarország Latin-Amerika politikája? A szovjet-amerikai kapcsolatok változásai milyen mértékben befolyásolták Magyarország kapcsolatait a térség országaival? Chilében működtetett-e diplomáciai fedésben rezidentúrát Magyarország, folytatott-e titkosszolgálati tevékenységet?

Időpont: 2023. november 23. csütörtök 17:30

Helyszín: Múzeum krt. 4/C épület 278-as terem

(magyar nyelvű előadás)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!