Szakos Erasmus+ tájékoztató a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatói számára

2022.02.14.
Szakos Erasmus+ tájékoztató a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatói számára

Kedves Hallgatók!

Február 18-án 11 órától online Erasmus+ tájékoztatót tartunk a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatói számára.

A megbeszélés a Teams felületen lesz, az alábbi linken lehet hozzá csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI0NGY4ODctZTZlOC00YzI0LTkxYjMtOThhOWM2ODI2YWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2233d8fe82-44cb-4018-9fe7-1b56bae58ad4%22%7d

Minden érintettet várunk!

Üdvözlettel,

Klempáné Faix Dóra és Balázs-Piri Péter

 

P.S.: Javasoljuk, hogy a korábbi hírben található linkeket is tanulmányozzák át, valamint ne feledkezzenek meg arról, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája szintén tart hallgatói tájékoztatót, február 17-én, ill. március 1-én 14 órai kezdettel.