A Könyvtár állománya

A Könyvtár állományáról

A Könyvtár gyűjtőköre:

 • a spanyol és a latin-amerikai kultúráról és civilizációról szóló tájékoztató művek
 • a spanyol nyelvvel és irodalommal foglalkozó irodalomelméleti és irodalomtörténeti, valamint nyelvészeti tanulmányok, monográfiák
 • a spanyol nyelv idegen nyelvként történő oktatásához szükséges segédanyagok és módszertani munkák
 • szótárak, lexikonok, enciklopédiák
 • spanyol nyelvű szépirodalom magyar fordításban
 • művészeti könyvek
 • a Tanszéken készült szakdolgozatok, doktori disszertációk
 • egyes hispanisztikai szakfolyóiratok.

A Könyvtár katalán nyelvű különgyűjteménnyel rendelkezik.

A gyűjteményen belül a könyveket, szakdolgozatokat, disszertációkat és egyes szakfolyóiratokat tartós megőrzéssel, az egyéb dokumentumokat ideiglenes megőrzéssel gyűjti a Könyvtár.

Hasonló gyűjtőkörrel rendelkező könyvtárak:

 • Akadémiai Könyvtár
 • ELTE Egyetemi Könyvtár
 • Országos Idegennyelvű Könyvtár
 • a Cervantes Intézet Könyvtára

 Az állomány feltárásának módja:

A Könyvtár számítógépes és betűrendes katalógust készít, ahonnan szerző és cím szerint visszakereshetők a könyvek. A szakdolgozatokról és disszertációkról is külön (szerző, téma) szerinti betűrendes katalógus készül. A Könyvtár folyamatos állományrevízió alatt áll, ezért előfordulhat, hogy a katalógusban nyilvántartott könyvek nem fellelhetők, ill. egyes könyveknek még nincs katalóguscédulája.

Az állomány raktározásának módja:

A könyvtári állomány az olvasóban, a tanári szobákban és raktárhelyiségekben van elhelyezve. Az olvasóteremben a könyvek tematikusan vannak elrendezve. Az olvasótermen kívül elhelyezett könyveket a helyrajzi szám alapján kell a könyvtárostól elkérni.

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

Beiratkozás

Beiratkozáshoz az erre szolgáló adatlapon szereplő összes adat kitöltése szükséges. A hiányosan kitöltött adatlapokat nem fogadjuk el, ez nem minősül beiratkozásnak. Az olvasói nyilvántartáshoz a következő adatok szükségesek: név, lakcím, mobil és vezetékes telefonszám, e-mail cím, születési hely, év, anyja neve, személyi igazolvány száma, EHA-kód.

Cím Létrehozva Méret
Cím Létrehozva Méret
Könyvtár: regisztrációs adatlap 2020.10.22. 32.1 KB

Helyben olvasás

Csak a könyvtárba beiratkozott személyek számára.

Az olvasóteremben való munka megkezdése előtt egy fényképes igazolványt kell átadni a könyvtárosnak, melyet távozáskor a könyvtáros visszaad.

A könyvtárban nincs lehetőség fénymásolásra!

A könyvtáros engedélyével a nem kölcsönözhető dokumentumok egy része fénymásolásra kivihető (szakdolgozatok, disszertációk NEM) maximum 30 percre.

Kölcsönzés

A tartós megőrzésű dokumentumok legnagyobb része kölcsönözhető, kivéve a kézikönyveket és az üveges szekrényekben elhelyezett, piros csíkkal ellátott, helybeni olvasásra szánt köteteket.

Kölcsönzés kizárólag ELTE-dolgozók, ELTE-nyugdíjasok és az ELTE spanyol szakos hallgatói és doktoranduszai számára lehetséges. Más személy csak a tanszékvezető engedélyével kölcsönözhet.

A kölcsönzés nyilvántartása számítógépen és könyvkártyákkal, kétkártyás rendszerben történik. Az egyik kártya a kölcsönző névvel ellátott, ábécé-rendbe rendezett tasakjába kerül, a másik kártya a szerző szerinti betűrendbe.

A hallgatók egyszerre maximum 5 könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 2 hét. Minden egyes könyv kölcsönzési ideje egyszer meghosszabítható 1 héttel. Ez alól kivételt képeznek egyes dokumentumok, például a szakdolgozatok, disszertációk, monográfiák és folyóiratok: ezeket NEM lehet kölcsönözni. Nyárra csak a szakdolgozatukat készítő hallgatók kölcsönözhetnek.

A hallgatóknak legkésőbb az államvizsga előtt vissza kell hozniuk a könyveket. Erről igazolást kapnak a könyvtárostól.

A doktoranduszok számára a kölcsönzési idő 1 hónap és nincs korlátozva a kölcsönözhető könyvek száma.

A könyvtárosok a tartozásokat figyelemmel kísérik és tartozás esetén a további kölcsönzést és helyben olvasást felfüggesztik.

A kikölcsönzött könyv elvesztése, rongálása esetén az olvasó köteles haladéktalanul pótolni az elveszett példányt, vagy megtéríteni a kár másfélszeresét.

Katalógus: https://opac.elte.hu/

Un listado de enlaces a recursos electrónicos y bases de datos de acceso gratuito, relacionados con la filología española: https://docs.google.com/document/d/179o7Hnt3hKe-vdc4H4nzobLqsku--DCqDjDxgNt_J2I/edit#heading=h.s2x1n6qv2khm