Erasmus+

Erasmus+ pályázattal kapcsolatos tudnivalók

Tanszéki koordinátorok

Hallgatók

Oktatók


Erasmus+ mobilitás 2023-2024

Benyújtási határidő (elméleti részképzés, szakmai gyakorlat): 2023. március 6., 20:00 (Neptun felületen)

Általános tudnivalók

A Hallgatói Mobilitás aktuális főpályázata alapján a következők szükségesek a benyújtáshoz:

A) Alapadatok:

  • az első, második és harmadik helyen megjelölt partnerintézmények pontos neve és kódja (ld. a Nemzetközi kapcsolataink c. oldalt);
  • hány hónapra kérik a támogatást (rendszerint 5, részletek a pályázati felhívásban és a tanszéki tájékoztatóban);
  • a mobilitás kezdetének és végének tervezett időpontja (év, hónap, nap);
  • tématerület megnevezése / kódja (a Neptun-felületen valószínűleg megtalálható);

B) Feltöltendő dokumentumok

1. Motivációs levél (magyarul, spanyolul)

2. Tanulmányi terv: tartalmazza (célszerűen táblázatos formában), hogy a pályázó mely kurzusokat kívánja hallgatni a megjelölt külföldi egyetemeken (kód, eredeti cím), és ezeket milyen tárgynak kívánja majd elismertetni az ELTE-n (pontos kód, magyar cím). Az elkészítéséhez jó kiindulópontot nyújt az Ekvivalencia Adatbázis, valamint a Nemzetközi kapcsolataink c. oldal, de ezek mellett szükséges tájékozódni a külföldi egyetemek honlapján, figyelembe venni az aktuális kurzuskínálatot. Kérésre a szakmai koordinátor segít a tanulmányi terv összeállításában.

3. Szakmai önéletrajz (magyarul, spanyolul)

4. Az előző két félév tanulmányi eredményei (Neptunból)

5. Nyilatkozat a záróvizsga követelményeivel kapcsolatban

6. Nem magyar állampolgárok esetében a letelepedési / tartózkodási engedély, vagy menekült státust igazoló okmány másolata

Az elméleti részképzésre szóló pályázatot kizárólag a Neptun-felületre lehet feltölteni, más formában (e-mailen, papíron) NEM fogadjuk el.

Szakmai gyakorlat esetében lehetséges a pályázati időszakon kívül jelentkezni (a kiírásban megadott határidők figyelembevételével), de a pályázatot kizárólag e-mailen fogadjuk el, papíron nem. Ilyenkor az elektronikusan kitöltött pályázati űrlapot is csatolni kell a pályázati anyaghoz.

További, igen részletes információk itt olvashatók: https://www.elte.hu/erasmus

Egyes, kiemelt témákról részletesebb leírást, valamint hasznos tanácsokat találnak a 2023. január 27-i tanszéki tájékoztatóról készült emlékeztetőben.