Erasmus+

Erasmus+ pályázattal kapcsolatos tudnivalók

Tanszéki koordinátorok

Kimenő hallgatók

Oktatók


Erasmus+ mobilitás 2024-2025

Benyújtási határidő (elméleti részképzés, szakmai gyakorlat): 2024. február 26., 20:00 (Neptun felületen)

Általános tudnivalók

Az aktuális főpályázati felhívás (valamint a Tanszék előírásai) alapján a következők szükségesek a benyújtáshoz:

A) Alapadatok:

  • az első, második és harmadik helyen megjelölt partnerintézmények pontos neve és kódja (ld. a Nemzetközi kapcsolataink c. oldalt);
  • hány hónapra kérik a támogatást (rendszerint 5, részletek a pályázati felhívásban és a tanszéki tájékoztatóban);
  • a mobilitás kezdetének és végének tervezett időpontja (év, hónap, nap);
  • tématerület megnevezése / kódja (a Neptun-felületen megtalálható, de általában 09.00 Languages and Philological Sciences, vagy az ISCED 0997 szerint 222 Foreign languages, az ISCED 2013 szerint pedig 0231 Language acquisition; illetve 0232 Literature and linguistics)

B) Feltöltendő dokumentumok

1. Motivációs levél (magyarul, spanyolul)

2. Tanulmányi terv: azt tartalmazza (célszerűen táblázatos formában), hogy a pályázó mely kurzusokat kívánja hallgatni a megjelölt külföldi egyetemeken (kód, eredeti cím), és ezeket milyen tárgynak kívánja majd elismertetni az ELTE-n (pontos kód, magyar cím). Az elkészítéséhez jó kiindulópontot nyújt az Ekvivalencia Adatbázis, valamint a Nemzetközi kapcsolataink c. oldal, de ezek mellett szükséges tájékozódni a külföldi egyetemek honlapján, figyelembe venni az aktuális kurzuskínálatot. Kérésre a szakmai koordinátor segít a tanulmányi terv összeállításában.

3. Szakmai önéletrajz (magyarul, spanyolul)

4. Az előző két félév (elsős hallgatóknál egy lezárt félév) tanulmányi eredményei (Neptunból fájlba nyomtatva, így kell kinéznie)

5. A pályázó nyilatkozata  (.pdf || .docx)

6. Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (lehet egy fájlban)

7. Nem magyar állampolgárok esetében a letelepedési / tartózkodási engedély, vagy menekült státust igazoló okmány másolata

8. Igazolások (nyelvtudás, szakmai és közéleti tevékenységek, díjak, kitüntetések, oklevelek stb.)

Az elméleti részképzésre szóló pályázatot kizárólag a Neptun-felületre lehet feltölteni, más formában (e-mailen, papíron) NEM fogadjuk el.

Szakmai gyakorlat esetében lehetséges a pályázati időszakon kívül jelentkezni (a kiírásban megadott határidők figyelembevételével), de a pályázatot kizárólag e-mailen fogadjuk el, papíron nem. Ilyenkor az elektronikusan kitöltött pályázati űrlapot is csatolni kell a pályázati anyaghoz.

További, igen részletes információk itt olvashatók: https://www.elte.hu/erasmus és https://www.btk.elte.hu/erasmus

Erősen ajánlott részt venni a BTK által szervezett tájékoztatón, illetve visszanézni az esemény felvételét.

Egyes, kiemelt témákról részletesebb leírást, valamint hasznos tanácsokat találnak a 2024. január 26-ai tanszéki tájékoztatóról készült emlékeztetőben.