Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Hispanisztika TDK

Általános információk, felhívások:

https://otdt.hu/

https://otdk.hu/

A Hispanisztika TDK története és tevékenysége

2005-2008 A Spanyol Tanszéken Hallgatói kezdeményezésre 2005. tavaszán alakult meg a Tudományos Diákkör. A tudományszervezői feladatok ellátására a tanszéki oktatók közül Dr. Menczel Gabriellát kérték fel a hallgatók, míg a diákság képviseletében Végh Dánielt választották meg a diákkör titkárának. Az első év során tudományos előadások megtartására hívtunk meg kollegákat más tanszékekről, illetve a hallgatók elkészült tanulmányainak bemutatását, megvitatását szerveztük meg.

A tanszéki TDK tagjai először a XXVIII. OTDK konferencián mutatták be dolgozataikat, amelyre 2007. április 2-4. között Székesfehérváron került sor (www.otdt.hu). Székesfehérváron a zsűri külön dicséretben részesítette tanszékünk diákkörét a magas részvételi arányért és a kiemelkedő eredményekért, amelyekre büszkék lehetünk. Végh Dániel első helyezést, Zelei Dávid második helyezést, Kovács Pál pedig különdíjat kapott. Ezúton is gratulálunk Mindnyájuknak!

A dolgozatok magyar összefoglalója a "Lazarillo - Fiatal Hispanisták Tanulmányai" c. sorozat első kötetében jelent meg "Határok a spanyol nyelvű irodalmakban" címmel (Budapest, Palimpszeszt, 2007).

A XXIX. országos találkozó 2009. április 16-18-án Szegeden került megrendezésre. 

A XXIX. OTDK-án az "Olasz-spanyol irodalom" szekcióban Skrapits Melinda első, Boda Benjamin második helyezést ért el, Baglyosi Leona pedig a SZTE Hispanisztika Tanszékének különdíját kapta. Rájuk is nagyon büszkék vagyunk!

A XXX. Jubileumi OTDK-t 2011. április 18-20-án Egerben tartották. Egerben a XXX. OTDK-án Báder Petra és Pusztai Tímea első helyezést, Czecze Gabriella második helyezést, Kürthy Ádám pedig harmadik helyezést ért el. Mindnyájuknak szívből gratulálunk!

A XXXI. OTDK Humántudományi Szekciója 2013. április 3-5. között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán került megrendezésre.  2012. november 8-9-én a tavaszi konferenciára tanszékünk jelölő házi ülését nemzetközi diákkonferenciával kötöttük össze, amely által a TDK-tevékenység is sokkal szélesebb nyilvánosságot kapott, sok külföldi résztvevő is volt. Így a hallgatóink nemcsak előadóként, hanem tudományszervezőként is kipróbálhatták magukat. Debrecenben Báder Petra első, Zombory Gabriella második, Vágó Noémi Lujza pedig harmadik helyezért szerzett. Szívből gratulálunk! 

 A TDK tagjai a tudományos versenyre való készülésen túl aktívan részt vesznek a tanszék által 2008 óta szervezett konferencia lebonyolításában, mint szervezők és segítők. Valamint közösen látogatnak el könyvbemutatókra, előadásokra és kiállításokra. 2010. júniusában a TDK tagjai a szak sok más hallgatójával együtt a Budapesti Történeti Múzeumban  a Múzeumok Éjszakáján megrendezett Latin-Amerikai Napok alappillérei voltak a szervezés és lebonyolítás tekintetében. Saját ötleteikből létrejött programokkal szórakoztatták az oda látogatókat.

A leadott szövegek hozzáférhetőek a Spanyol Tanszék könyvtárában.


Az OTDK-án való részvétel feltételei

A hosszú közös munka, viták és beszélgetések, valamint a szép eredmények alapján szeretnénk bíztatni a tanszék hallgatóit, hogy az elindított folyamat ne álljon meg, minél többen válasszanak mihamarabb témát és kezdjék el a munkát. Tapasztalataink alapján a felkészülési időt érdemes teljes egészében kihasználni, hogy valóban átgondolt, felépített, tudományos szintű dolgozatok szülessenek.

A dolgozatok elkészítéséhez szerencsés legalább egy témavezetőt felkérni, erre bíztatunk mindenkit.

A tanulmányok beadásának feltétele, hogy a határidő előtt a tanszéken megrendezett ún. házi védés keretében a dolgozatok megmérettessenek és az opponens, illetve a védésen jelenlevők által megvitatott módosítások és kiegészítések még emeljék a munka színvonalát.

Továbbra is szándékunkban áll saját "hispanisztika" alszekció létrehozása, amelynek feltétele minimum HAT dolgozat delegálása az Országos Konferenciára, melyek legalább fele nem egy intézményből kell, hogy származzon. Az alszekcióban lehetőség nyílna a spanyol nyelven elkészített nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti, módszertani stb. pályamunkák bemutatására és megvédésére.

A XXXII. OTDK Humán Tudományi Szekciójának 2015-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcészettudományi Kara adott otthont.

A XXXIII. OTDK Human Tudományi Szekciója 2017-ben a Pécsi Tudományegyetemen kapott helyet.

A XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekciójának helyszíne az ELTE BTK volt (2019. április 24-26).


A Hispanisztika TDK periodikuma: Lazarillo - Fiatal Hispanisták Tanulmányai

Eddigi számok:

1.  Határok a spanyol nyelvű irodalmakban. Szerk. Menczel Gabriella és Végh Dániel. Budapest, Palimpszeszt, 2007. http://www.eltereader.hu/media/2016/04/lazarillo-1-hatarok_READER.pdf

 

2. Három évforduló - három generáció?. Szerk. Végh Dániel és Zelei Dávid. Budapest, Palimpszeszt, 2008. http://www.eltereader.hu/media/2016/04/lazarillo-2-harom-generacio_READER.pdf

 

3. A szőnyeg visszája. A spanyol nyelvű irodalmak és a fordítás. Szerk. Menczel Gabriella és Végh Dániel. Budapest, Palimpszeszt, 2009. http://www.eltereader.hu/media/2016/04/Lazarillo_3_READER.pdf

 

4. Tükrök és prizmák. Hagyomány és újítás a modern spanyol nyelvű prózában. Szerk. Menczel Gabriella és Skrapits Melinda. Budapest, Palimpszeszt, 2011. http://www.eltereader.hu/media/2016/04/Lazarillo_4_READER.pdf

 

5. Kitekintések és bepillantások. Alkotói eljárások és olvasói szerepek a latin-amerikai irodalomban. Szerk. Menczel Gabriella és Tompa Rozália. Budapest, ELTE Spanyol Tanszék, 2014. http://www.eltereader.hu/media/2016/04/Lazarillo_5_READER.pdf

 

6. Határvidékek: köztes világok, köztes kategóriák. Szerk. Bárkányi Zsuzsanna és Perényi Katalin. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. http://www.eltereader.hu/media/2015/09/NagyBalazs-Hatarvidekek_READER.pdf

 

7. Irodalmi és nyelvészeti vizsgálódások I. Szerk. Havassy Réka, Rapcsok Dóra és Santosné Blastik Margit, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. http://www.eltereader.hu/media/2020/05/Lazarillo_7_V4_EEK_BW_04_20_WEB.pdf


2006

A tanszéki TDK tagjai először a XXVIII. OTDK konferencián, a Humán Tudományi Szekcióban mutatták be dolgozataikat, amelyre 2007. április 2-4. között Székesfehérváron került sor. 
Ekkor a Romanisztika tagozaton nyolc hallgatónk ismertette munkáját:

Boda Benjamin Gábor (3.évf.): A Don Álvaro o la fuerza del sino mint operai forrás (témavezető: Menczel Gabriella)

Dömötör Andrea (3.évf.): Az anyakép César Vallejo és József Attila költészetében (témavezető: Menczel Gabriella) 

Kovács Pál (3.évf.): Az organikus metafora mint kapocs a művészi fikció és a természeti valóság között a San Manuel Bueno, mártir című regényben (témavezető: Scholz László)

Skrapits Melinda (4.évf.): Titkok és labirintusok. María Luisa Bombal és Jorge Luis Borges elbeszéléseinek narratológiai elemzése (témavezető: Scholz László)

Smid Mária Bernadett (5.évf.): Óriáspókok hálójában. Olvasói státusz Julio Cortázar egy novellájában (témavezető: Menczel Gabriella) 

Szalai Zsuzsanna (5.évf.): Szó és kép találkozása - képversek a boncasztalon (témavezető: Menczel Gabriella)

Végh Dániel (5.évf.): Calderón patikája. Saját becsületének orvosa: egy metafora tragédiája 

Zelei Dávid (3.évf.): USA: Ariel vagy Kalibán? Észak-Amerika képek a XIX-XX. századi latin-amerikai irodalomban (témavezető: Menczel Gabriella)

A zsűri külön dicséretben részesítette tanszékünk diákkörét a magas részvételi arányért és a kiemelkedő eredményekért, amelyekre büszkék lehetünk. Végh Dániel első helyezést, Zelei Dávid második helyezést, Kovács Pál pedig különdíjat kapott. Ezúton is gratulálunk Mindnyájuknak!

A spanyol nyelvű dolgozatok magyar összefoglalója a "Lazarillo - Fiatal Hispanisták Tanulmányai" c. sorozat első kötetében jelent meg "Határok a spanyol nyelvű irodalmakban címmel (Budapest, Palimpszeszt, 2007). 


2008

A diákkör titkára 2008. májusától Zelei Dávid lett.

A XXIX. országos találkozó 2009. április 16-18-án Szegeden került megrendezésre.

2008. november 5-én tartottuk a pályázók nyilvános házi felolvasó ülését, ahol mind a hat induló lehetőséget kapott arra, hogy a tavaszi országos megmérettetésen részt vegyen.

A szegedi konferencián induló hallgatóink:
Baglyosi Leona (3. évf.): "Sikoly-vonó szél-húrt borzongat végig". Federico García Lorca: zene és költészet (témavezető: Menczel Gabriella)

Boda Benjamin (5.évf.): Juan Valera és Isaac Albéniz Pepita Jiméneze - A spanyol nemzeti opera egy megteremtési kísérlete (témavezető: Menczel Gabriella)

Dömötör Andrea (5.évf.): A tükör és a maszk. Az identitás problémája Carlos Fuentes Artemio Cruz halála című regényében (témavezető: Menczel Gabriella)

Skrapits Melinda (6.évf.): "Rosas artificiales": Lectores ciegos de Gabriel García Márquez (témavezető: Scholz László)

Szolcsányi Ákos (6.évf.): Problemas de la crítica del García Lorca dramaturgo (témavezető: Faix Dóra)

Zelei Dávid (5.évf.): Miért olyan nehéz felnőni? (A kamaszság problematikája a századközép két Amerikájának irodalmában Capote, Salinger, Arguedas, Plath, Cortázar és Vargas Llosa művei alapján) (témavezető: Menczel Gabriella)

A XXIX. OTDK-án az "Olasz-spanyol irodalom" tagozaton Skrapits Melinda első, Boda Benjamin második helyezést ért el, Baglyosi Leona pedig a SZTE Hispanisztika Tanszékének különdíját kapta. 


2010

A diákkör titkára 2010. márciusától Vajda Flóra Noémi lett.

A XXX. Jubileumi OTDK Humán Tudományi Szekcióját 2011. április 18-20-án Egerben tartották. Ezen öt hallgatónk indult a Romanisztika tagozaton:

Báder Petra (3. évf.): Los niños tontos de Ana María Matute. Al margen de la infancia y de la adultez (témavezető: Gerse Mária)

Czecze Gabriella (3. évf.): Las dificultades de la interpretación. Espacio, tiempo, y personajes en el Aura de Carlos Fuentes (témavezető: Menczel Gabriella)

Kürthy Ádám (3. évf.): Karneváli jelleg négy Don Juan-mű úr-szolga viszonyában (témavezető: Menczel Gabriella)

Pusztai Tímea (3.évf.): Zoomorfikus metaforák a spanyol és magyar szólásokban (témavezető: Balázs-Piri Péter)

Varju Kata (2. évf.): La ficción que devora la realidad. En la novela 'El orden alfabético' de Juan José Millás (témavezető: Gerse Mária)

A XXX. OTDK-án Báder Petra és Pusztai Tímea első helyezést, Czecze Gabriella második helyezést, Kürthy Ádám pedig harmadik helyezést ért el.

A Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekcióban, az "Idegen és kisebbségi nyelvek pedagógiája" tagozaton Molnár Ágnes különdíjban részesült a "Ablak a világra, IKT-eszközök a spanyol nyelvi órán" című pálymunkájáért (témavezető: Gerse Mária).

A Társadalomtudmányi Szekcióban pedig (2011. április 14-16. Zsigmond király Főiskola, Budapest) Árva Márton (3.évf.) "A ranchón túl - A mexikói új film rövid története" című dolgozatával a "Filmtudomány" tagozaton ért el első helyzést (témavezető: Varga Balázs)

Mindannyiuknak szívből gratulálunk!


2012

A Hispanisztika TDK titkári teendőit 2011. szeptemberétől Báder Petra látja el.

A XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekciója 2013. április 3-5. között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán került megrendezésre.  2012. november 8-9-én a tavaszi konferenciára tanszékünk jelölő házi ülését nemzetközi diákkonferenciával kötöttük össze, amely által a TDK-tevékenység is sokkal szélesebb nyilvánosságot kap, hiszen sok külföldi résztvevő is volt.

A debreceni találkozón, az "Olasz és spanyol irodalom" tagozaton négyen mutatták be dolgozatukat:

Báder Petra (MA 2. évf.): El lector como voyeur. Sexualidad y perversión en El futuro no es nuestro (témavezető: Menczel Gabriella)

Bálint Zsuzsa (MA 1. évf.): Lydia Cabrera y el archivo de los cuentos yorubas (témavezető: Santosné Blastik Margit)

Vágó Noémi Lujza (MA 2.évf.): La presencia de Neruda en Ardiente paciencia de Antonio Skármeta. Análisis intertextual (témavezető: Menczel Gabriella)

Zombory Gabriella (MA 2. évf.): Técnicas de ficcionalización en la narrativa latinoamericana del siglo XX. La función de las heterotopías en La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa (témavezető: Scholz László)

További indulók voltak:

Kürthy Ádám András (MA 2.évf.): Algunos apuntes sobre El acoso Concierto barroco de Alejo Carpentier (témavezető: Menczel Gabriella)

Varju Andrea Kata (MA 2 évf.): Relaciones inversas: el écfrasis y el esquema policíaco en Estrella distante de Roberto Bolaňo (témavezető: Scholz László)

Debrecenben Báder Petra első, Zombory Gabriella második és Vágó Lujza harmadik helyezést ért el. Szívből gratulálunk!


2014

A Hispanisztika TDK titkári feladatait 2014. ápriliától Gaál Zoltán Kristóf látja el.

A XXXII. OTDK Humán Tudományi Szekciója 2015. április 8-10-én kerül megrendezésre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 

Cím: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 

A konferencián négyen mutatták be dolgozatukat:

Gaál Zoltán Kristóf (MA 1.évf.): Disquisiciones sobre la existencia de una fricativa labiodental sonora [v] en el cubano (témavezető: Bárkányi Zsuzsanna)

Tóth Kamilla (BA 3. évf.): Reflejos torcidos de un espejo roto - El concepto de la fragmentariedad en 62/Modelo para armar de Julio Cortázar (témavezető: Menczel Gabriella)

Sztrapkovics Bettina (BA 3.évf.): Transformación de identidad y secreto en Ceremonia secreta de Marco Denevi (témavezető: Menczel Gabriella)

Soós Alexandra (BA 3.évf.): Mise en abyme como figura autorreflexiva en La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza (témavezető: Faix Dóra)

A XXXII. országos találkozón Gaál Zoltán Kristóf első helyezést érte el a Fonológia, morfológia tagozaton, Tóth Kamilla pedig második lett az Olasz és spanyol irodalom tagozaton.


2016

A Hispanisztika TDK titkári teendőit 2016. decemberétől Poller Lilla látja el.

A XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekciójára 2017. április 18-21. között kerül sor a Pécsi Tudományegyetemen (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

A Szekció honlapjának címe: http://otdk.pte.hu/human

Tanszékünk hallgatói közül hárman pályáznak:

Poller Lilla (tanári MA 1. évf.):"La influencia de la lengua nativa en la pronunciación española de los hablantes húngaros. La realización de las secuencias vocálicas y de las fricativas velares sordas" (témavezető: Pálvölgyi Kata) 

Miklós Laura (BA 3.évf.): "Városterek Andrej Belij Pétervár és Carlos Fuentes Áttetsző tartomány című regényében (A kultúra válságának megjelenítése)" c. dolgozatát az "Összehasonlító irodalomtudomány" tagozaton mutatta be(témavezető: Gyöngyösi Mária, Menczel Gabriella).

A Tanulás- és Tanításmódzertani - Tudástechnológiai Szekciót pedig a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara rendezi 2017- március 23-25. között (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.).

A Szekció honlapjának címe: otdk2017.ttmtt.sze.hu

Hegedűs Renáta (osztatlan tanári 3.évf.): "Az autonómia szerepe a spanyol nyelvtanulók motivációjában" (témavezető: Pálvölgyi Kata) 

A XXXIII. országos találkozón harmadik helyezést ért el Poller Lilla a "Nyelvészet a nyelvoktatásban" és Hegedűs Renáta  az "Idegen nyelvek oktatása: a nyelvpedagógia napi gyakorlata" tagozaton. Szívből gratulálunk!


2018

A XXXIV OTDK Humán Tudományi Szekciójára 2019. április 24-26. között kerül sor az ELTE BTK Trefort-kerti Campuson.

A Szekció honlapjának címe: http://humanotdk2019.elte.hu/

Tanszékünk hallgatói közül hatan pályáznak:

Takács Lili (BA 3.évf.): "La dialectología de los elementos vocativos en los países de habla hispana" (témavezető: Pálvölgyi Kata) 

Kovács Dorottya (osztatlan tanári 3.évf.): "La velocidad de habla de los hungaroparlantes al hablar español espontáneo(témavezető: Pálvölgyi Kata) 

Sztrapkovics Bettina (tanári MA 2.évf.): "Los errores que dificultan la comprensión: La corrección de errores por profesores nativos y no nativos"  (témavezető: Pálvölgyi Kata) 

Miklós Laura (MA 2.évf.): "Literatura ready-made y el formato del libro: escribir a partir de objetos hallados(témavezető: Scholz László)

Jankovics Bernadett (BA 3.évf.): "La incapacidad existencial del ser humano en la poesía de Blanca Varela" (témavezető: Menczel Gabriella)

A Tanulás- és Tanításmódzertani - Tudástechnológiai Szekciót pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara rendezi 2019. április 15-17. között (2500 Esztergom, Majer István uút 1-3.).

A Szekció honlapjának címe: https://otdk2019.btk.ppke.hu/

Hegedűs Renáta (osztatlan tanári 5.évf.): "Tanárnő, mikor beszélgetünk a robottal? Szorongásoldás kiskamasz korban idegennyelv órán a mesterséges intelligencia segítségével" (témavezető: Pálvölgyi Kata) 

További információk: http://otdk.hu/hu/szekcio-felhivasok

A XXXIV. OTDK-án Spanyol nyelvészet és irodalom tagozaton Jankovics Bernadett első, Kovács Dorottya második helyeztést ért el, Miklós Laura pedig a LATIMO (Latin-Amerikai Magyar Egyesület) különdíját kapta. Szívből gratuláunk és büszkék vagyunk rájuk.


2020

A XXXV. OTDK Humán Tudományi Szekcióját 2021. április 14-16. között a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara rendezte, a járványhelyzetre való tekintettel online formában. A Szekció honlapjának címe: hotdk2021.uni-miskolc.hu.

 

Hispanisztika TDK-ában öten pályáznak:

Horváth Lívia (BA 3. évf.): „La microfísica del poder en la literatura hispanoamericana (Análisis de las relaciones de poder y las resistencias en El otoño del patriarca de Garbiel García Márquez y Pedro y el Capitán de Mario Benedetti” (témavezető: Báder Petra)

Kolozsvári Ákos (OT 2. évf. magyar-német szak): „García Márquez és Szabó Magda, avagy a mágikus realista olvasat lehetőségei” (témavezető: Menczel Gabriella)

Kovács Dorottya (OT 5. évf.): „A spanyol artikulációs tempó a nyelvoktatás vonatkozásában” (témavezető: Baditzné Pálvölgyi Kata)

Novák Laura (BA 2. évf.): „La presencia de la locura en los cuentos de Amparo Dávila, José Emilio Pacheco y Samanta Schweblin” (témavezető: Báder Petra)

Szánthó Zsuzsa (BA 3. évf.): „Megakadásjelenségek idegen nyelvi szorongással küzdő spanyol nyelvtanulók spontán beszédében: többet „őzünk”, ha szorongunk?” (témavezető: Baditzné Pálvölgyi Kata és Deme Andrea)

 

Tanszékünk hallgatói közül Horváth Levente (OT 2. évf.) is részt vett az országos fordulóban, aki „Egy minisztertanácsi ülés nyomában. Tisza Kálmán bukásának forrásai” (témavezető: Cieger András) című dolgozatát a Reformkori és dualizmuskori magyar történelem és történelmi emlékezet tagozaton mutatta be.

 

A 2021. április 20-22. között a Nyíregyházi Egyetemen megrendezésre került Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekcióban, A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban tagozaton Jakab Levente (OT 2.évf.) mutatta be „A nyelvórai gyakorlatok csoportprofilhoz igazítása” c. pályamunkáját (témavezető: Baditzné Pálvölgyi Kata). A szekció honlapja: www.nye.hu/otdk2021.

 

Eredmények:

Romanisztika tagozaton Szánthó Zsuzsa első, Kovács Dorottya második helyezést ért el. Örömmel gratulálunk a sikerekhez! Minden döntősünkre nagyon büszkék vagyunk!